PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Politica de prelucrare și de protecție a datelor personale
practicată de SC Fresh Microgreens S.R.L

La Microgreens România privim cu seriozitate dreptul la intimitate și protecția datelor cu caracter personal („datele”).

Pe data de 25 mai 2018 au intrat în vigoare și au devenit aplicabile prevederile Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date (“Regulamentul”).

Ce este esențial să rețineti:

  1. Fresh Microgreens S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu bună credință, conform prevederilor Regulamentului.
  2. În functie de produsele achiziționate și de serviciile solicitate de la Fresh Microgreens S.R.L., datele pot fi de identificare și de contact(ex. nume și prenume, CNP, adresa, telefon, adresa de e-mail etc.), financiare(ex. conturi bancare etc.), socio-demograficede localizare etc.
  3. Ce date colectăm și în ce scop sunt ele folosite?
  4. Informarea prin newsletter, în urma abonării la sistemul de newsletter al site-ului. Se colectează și se utilizează adresa de email (obligatoriu) și numele (opțional)
  5. Îndeplinirea obligațiilor contractuale pentru livrarea produselor comandate pe site și încasarea plăților.Se colectează prenume, nume, adresa de email, telefon, adresa poștală, codul poștal (date obligatorii) și date despre contul bancar (pentru plata efectuată prin transfer bancar).
  6. Comunicarea prin formularul de contact.Se colectează și se utilizează adresa de email și numele (date obligatorii) și datele relevante din corpul mesajului (de ex. nr. de telefon și adresa, dacă folosiți formularul de contact pentru a trimite o comandă)..
  7. Datele sunt prelucrate în scopuri legitime și determinate(ex.: furnizarea produselor, efectuarea raportarilor catre autoritatile competente, marketing direct – în situațiile în care ne-ati furnizat consimțământul pentru acesta etc.) și în baza unui temei legal (ex. consimțământul, executarea contractului, îndeplinirea unei obligații legale etc.).
  8. Păstrăm datele atât cât este nevoie (ex. pe durata relației contractuale, la care se adaugă o perioadă suplimentară justificată în raport cu scopul prelucrării).
  9. Pentru a vă putea livra produsele comandate sau pentru încasarea contravalorii lor, datele pot fi transmise catre terți(ex. autorități, furnizori de IT, curieri, organizații de carduri, etc.), care au obligația legală sau contractuală de a vă proteja datele.
  10. Conform Regulamentului European 2016/679, aveți următoarele drepturi:dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor (ex. când sunt incomplete), dreptul de ștergere a datelor (ex. când prelucrarea nu a fost legală), dreptul la restricționarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor (ex. când doriți să le transmiteți altui operator), dreptul de a obiecta, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dreptul de a retrage oricând consimțământul de marketing direct.

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctul 7, puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată către SC Fresh Microgreens SRL la adresa: sat Fânari, str. Principală. nr. 54, Comuna Gorgota, Jud. Prahova, cod postal 107277, sau pe email la office@microgreens.ro, respectiv apelând la numărul +40736474804 – unde cererea dvs. va fi preluată de Victor Potra, DPO (Data Protection Officer).

În cazul informării prin newsletter puteți să vă dezabonați și prin linkul furnizat în fiecare email trimis către dvs. În urma dezabonării trimiterea de emailuri va fi dezactivată imediat iar datele colectate de noi (vezi punctul 3.a.) vor fi șterse în maxim 2 săptămâni de la dezabonare.